• Banner

Ventouses
Ventouses

Ventouses

22 ürün var.

Toplam 22 üründen 1-22 arası gösteriliyor
Aktif filtreler

Referans: PSH-120

Çiftli vantuz yük kapasitesi 80kg civar?

Çiftli vantuz (Ø 120 mm)Vantuzlar montaja haz?r cam? emniyetle tutman?z? sa?lar. Montaja haz?r cam?n kenar?na dokunulmamal?d?r. Cam? yerine oturtmak için vakum yakla??k a?a?? yukar?30° hareket kabiliyeti sa?layabilir. Vantuzlar? yerine oturtun ve vakumu olu?turun.Daha sonra cam? rahat ve güvenli bir ?ekilde kald?rabilirsiniz. Vakum kaplar? süper güçlü,...

Referans: PSL-150-1

Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)

Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)Daha kolay ve daha güvenli kelepçe kolu teknolojisi ile tak?l?r.Çan ?eklindeki kauçuk yast?klar daha kola basmadan önce cam yüzeye yap???r.Aradan bir kay?? geçirmek mümkündür. Her kald?rac?n yük kapasitesi 80 kg'd?r.

Referans: PSH-120-VERIBOR

Veribor vantuz çifti Ø 120 mm

VERIBOR VANTUZ Ç?FT.REF. PSH-120-VERIBOR• Ø 120 mm : Yük kapasitesi : 80 kgVERIBOR VANTUZREF. PSL-150-1VERIBOR• Ø 150 mm : Yük kapasitesi : 80 kgAyr?ca sat?l?r

Referans: PSL-150-1VERIBOR

Veribor vantuz Ø 150 mm

VERIBOR VANTUZ Ç?FT.REF-PSL-150-1VERIBOR• Ø 150 mm : Yük kapasitesi : 80 kgAyr?ca sat?l?r VERIBOR VANTUZ Ç?FT.REF-PSH-120-VERIBOR• Ø 120 mm : Yük kapasitesi : 80 kg

Referans: VP-230

Vantuz Ø 230 mm

Vantuz Ø 230 mm(plastik kutuda) çan ?eklinde tutucu dudakl? lastik tabla. Kuvvetli bombeli cam yüzeylerde de optimum tutu? sa?larEntegre vakum pompas? ile sabitlemek için.Pompa pistonundaki K?rm?z? güvenlik halkas? vakum optik izlenmesini sa?lar. yük kapasitesi 120 kgPlastik kutuda sevkedilir.

Referans: VP-230SPECIALE

Vantuz Ø 230 mm

Vantuz Ø 230 mm (plastik çantada)Çan ?eklinde tutucu dudakl? lastik tabla. Kuvvetli bombeli cam yüzeylerde de optimum tutu? sa?lar. Entegre vakum pompas? ile sabitlemek için.Pompa pistonundaki K?rm?z? güvenlik halkas? vakum optik izlenmesini sa?lar. Yük kapasitesi 350 kg REF-VP-230SPECIALE•Münferiden sat?l?r• Yük kapasitesi 350 kg civar?Ø 230 mmKutuda...

Referans: VP-205

Vantuz Ø 205 mm

Vantuz Ø 205 mm (plastik kutuda)Çan ?eklinde tutucu dudakl? lastik tabla. Kuvvetli bombeli cam yüzeylerde de optimum tutu? sa?lar. Entegre vakum pompas? ile sabitlemek için, Pompa pistonundaki K?rm?z? güvenlik halkas? vakum optik izlenmesini sa?lar Yük kapasitesi 260 kgMünferiden sat?l?r Kutuda sat?l?r

Referans: GEZ-543-1

Vakum kald?r?c? seti yük kapasitesi 62kg

Vakum kald?r?c? Ø 150 mm REPAREGLASSBu vakum kald?r?c?, ön cam?n ayarlanmas? ve ç?kar?lmas? için özel olarak tasarlanm??t?r.Onlar?n benzersiz ?ekli iyi bir el ile tutma sa?lar. ?ekli, biçimi ve kulplar?n pürüzsüz yüzeyi büyük camlar?n daha iyi kontrol edilmesini sa?lar.Bir ön cam takmadan önce, test yapman?z? öneririz. Test Ön cam?n daha rahat...

Referans: 9005B

Göçük vantuzu

Göçük vantuzuGöçük vantuzu. Tüm yüzeylerde çok iyi kavrama (araç gövdesi, cam, davlumbaz).- Çap: 115mm- yük kapasitesi: 40kg- Ayr?ca sat?l?r

Referans: GEZ-150-1

Vakum kald?r?c? set 30kg yük kapasitesi

Vakum kald?r?c? Ø 150 mm REPAREGLASSBu vakum kald?r?c?, ön cam?n ayarlanmas? ve ç?kar?lmas? için özel olarak tasarlanm??t?r.Onlar?n benzersiz ?ekli iyi bir el ile tutma sa?lar. ?ekli, biçimi ve kulplar?n pürüzsüz yüzeyi büyük camlar?n daha iyi kontrol edilmesini sa?lar.Bir ön cam takmadan önce, test yapman?z? öneririz. Test Ön cam?n daha rahat...

Referans: VSP-290

Window holders forside windows)

Pencere tutacaklar? (yan camlar)Çal???rken kap? cam?n? tutar. Kabloyu kap? çerçevesinin üzerinden geçirin ve emme kupalar?n? cam?n her iki yan?na tak?n.- 177 x 200 x 76 mm - 70 g

Referans: RL-170

Sap çap? 70 mm olan vantuz

Sap çap? 70 mm olan vantuzDayan?kl? kaliteli vantuz.Cam, mermer, seramik üzerine uyarlanabilir.Kelebek cam sökme ve takmas? için idealdir.Yük kapasitesi : 12 kgREF. RL-170Ayr?ca sat?l?r

Referans: FRE-080-P

tk Moulding hold down tool

Kal?p bas?l? tutma aletikal?plar üzerinde kö?eleri s?k s?k yükselecek ve çirkin bir bo?luk b?rakacakt?r. Bantlama bazen daha çok kötü sonuçlar do?urabilir ve hatta boyay? kald?rabilir. Bu kal?p bas?l? tutma aleti bir vakum cup ile fincan tak?l?r. Ayarlanabilir somun s?k?larak her iki tarafa bas?nç uygulan?r ve böylece her iki tarafa a?a?? yönde, vakum...

Referans: RTD-499

Mandal ask? mekanizmas? uzunluk: 5m

Mandal ask? mekanizmas?Mandal ask? mekanizmas? camc?lar taraf?ndan güvenli i? için kullan?l?r.Dikey konumda vantuzlar ile camlar? yap??t?r?c? ile kuruma sürecinde yerle?tirirken kullan?l?r.Ask?lar basitçe vakum kaplar?n?n kollar?ndan geçirilir ve s?k??t?r?l?r.- 165 x 165 x 10 mm - 710 g