• Banner

Cordes à piano
Cordes à piano

Cordes à piano

26 ürün var.

Toplam 26 üründen 1-26 arası gösteriliyor
Aktif filtreler

Referans: VKD-22A

Marka: REPAREGLASS

Kare kesme teli

Kare kesme teli REPAREGLASS Şaşırtıcı ama gerçek! Kare telin kesme kuvveti, sıradan yuvarlak telinkinden çok daha üstündür. Kendiniz deneyin, şaşıracaksınız! REF-VKD-22 Kare tel. 0,6 x 0,6 mm, uzunluk: 22 m, plastik makaraya sarılmış. 691 NEWTON

Referans: VKD-44A

Marka: REPAREGLASS

Kare kesme teli

KARE KESME TEL? makarada REPAREGLASS ?a??rt?c? ama gerçek! Kare tel kesme direnci yuvarlak telden çok daha yüksektir.. Deneyin, göreceksiniz!Kare tel - 0,6 x 0,6 mm,- length: 44m, plasti makarada.- 100 x 22 mm - 110 g

Referans: XKD-44A

Yeni kare kesme tel, Boyut 0.7 x 0.7mm 44 Mt

XKD-44 - KARE PİYANO TELİ - 44M 976 NEWTON Yeni REF-XKD-44 piyano telimizin teknik özellikleri. - Bu, VKD-44'ten (0,6 x 0,6 mm) daha büyük bir kesite (0,7 x 0,7 mm) sahip kare bir piyano telidir. - Bu halatın kopma mukavemeti VKD-44'e göre %36 daha yüksektir. - 44 ml'lik rulolar halinde mevcuttur

Referans: SD-22

Örgülü tel, makarada

Örgülü tel, makaradal Makara üzerinde bükülmüş piyano teli. REPAREGLASS ø 0,80 mm, uzunluk: 22 m, Plastik makaraya sarılmış. 1083 NEWTON Kesilecek tel, üç güçlü paslanmaz çelik telden tam spesifikasyonlarımıza göre bükülür. Tel tipik "altın" renginde anodize edilmiştir.

Referans: SD-21

Örgü tel.

Örgü tel21 ml REPAREGLASSÖrgü tel Örgü tel bükme ile dayan?kl? 3 paslanmaz çelik telden yap?lm??t?r. Tel eloksall?d?r (oksid kaplama) (geleneksel alt?n renkli). 0.80mm çap.

Referans: BOB-1.5-ROLL-OUT

tk Round wire in a spool REPAREGLASS 1500 M

Yuvarlak tel, makarada Yuvarlak profil ve küçük çap bu kabloyu cam ve gövde aras?ndaki dar aral?klarla günümüzdeki otomobiller için gerçek bir problem çözücü yapmaktad?r. VKD-44 ileayn? yüksek gerilme mukavemetine sahiptir.Ancak iç kaplamalara ve gösterge panellerine zarar verme riski daha dü?üktür.679 Newtonø 0,80 mm, 1500 ml

Referans: GCN-100

Naylon piyano teli - ø 1,1 mm - 100ML

Length: 100M Tensile strength 2500 NEWTON Diam 1.1mm SPECIALLY DESIGNED FOR THICK, HARD GLUE BEADS Adapts to the latest adhesive product requirements on the market. Ideal for: - old windscreen glue beads - Very hard and thick windscreen adhesives - Trims that must not break (clips - staples - etc ...) - Breaks at higher tension. - Multi-purpose with one...

Referans: PAIG-200

Wire gripping handles corkscrew shape)

Tel kavrama kollar? Problemsiz ve h?zl? çal??mak için ideal çözüm. Kama ?aft üzerindeki delikten teli geçirin (?ekil A), ?aft?n ist k?sm?ndaki delikten çevirin (?ekil B) ve tekrar geni? plastik tutama??m içine getirin. ?aft? tekrar tutama??n içine do?ru bast?rarak, telin yuvas?nda s?k??t?r?lmas?n? sa?lay?n (?ekil C). Tel k?saltmak için, ?afta alt...

Referans: VKS-202

Kablo kesme kiti

Tel kesme kiti, kare kesme teli ileREPAREGLASS içerik: - kare kesme teli, 22m, REF-VKS22 .- 1 Çift kablo tutamak (tirbu?on ?ekl), REF-DGL200 .- 1 tel geçirici REF-DST125 .- 110 x 100 x 100 mm- 375 g

Referans: SDK-202

Örgülü tel ile tel kesme kiti.

Örgülü tel ile tel kesme kiti.REPAREGLASSiçerik: - Örgülü testere teli,22m, REF-SD-22.-1 ?ift kablo tutamak (tirbu?on ?ekli), REF-PAIG-200- 1 tel geçirici, REF-AIG-125 - 125 x 110 x 57 mm - 320 g

Referans: DSS-175

Tek ki?ilik tel kesme aleti

Tek ki?ilik tel kesme aletiREPAREGLASSTek ki?ilik tel kesme aletiBu alet, arac?n içinde oturan ve kesim yaparken teli tutan ikinci bir ki?i gibi hizmet sunmaktad?r.Döner aparata ikinci bir ki?i gibi davranan biryay eklenmi?tir; Kesiminizi yapmak için teli çekin ve yaylar teli geri çeksin. Yay, arac?n içinde ön cam?n?n ortas?na yerle?tirilen bir vakum...

Referans: DST-734

T kolu tel geçiricisi delikli

REF-DST-734 T-kolu tel geçiricisi delikli Sadece teli çTel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir.120 x 26 x 10 mm • 20 g

Referans: AIG-730

tk T handles wire threader

Sadece teli çentikli uca yerle?tirin ve alete içeriden di?ar?ya do?ru bast?rarak mastikten geçirin.. Bu ?ekilde cam? ç?karabilrsiniz. Tel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir. - 120 x 26 x 10 mm - 20 g

Referans: AIG-125

tk T handles wire threader

Sadece teli çentikli uca yerle?tirin ve alete içeriden di?ar?ya do?ru bast?rarak mastikten geçirin. Bu ?ekilde cam? ç?karabilrsiniz. Tel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir. - 120 x 26 x 10 mm - 20 g

Referans: LS1134

Döngü tel starter

REF. LS1134 -Döngü tel starterTel starterini yenilikçi, patent bekleyen bir fikirdir.ve tel starterin deli?ini görmek için yeterli alan yoktur. Ayr?ca, klasik bir kablo starterine göre, sabitlenmesi zor olan ba?lang?ç hatt?da bile mükemmel çal???r.5 ilave tel döngüsü ile birlikte gelir.

Referans: AIG-300

tk Wire guide

Tel klavuzunun uzun, dar ?aft? telin pozisyonunun kontrol edilmesini sa?lar, böylece ön panel ve iç kaplamalar?n zarar görmesini önler. Yüksek e?imli ön cam ve ula??lmas? zor alt bölümü olan araçlarda önerilir. Tabii ki tel k?lavuzu d??ar?dan da kullan?labilir. - 350 x 38 x 38 mm - 220 g

Referans: AIG-789

tk Straight wire threader

Birçok teknisyen cam sökmeye, ist ve alt orta k?s?mdan ba?layarak her iki tarafa do?ru kesme yaparlar. Bu yizden kesme telinin masti?e geçirildi?i nokta, masti?in geni? yüzeyünün oldu?u nokta olmal?d?r, tel geçiricisi kullan?lmas?n? öneririz. Yiv (uç kanal) (sadece1,2 mm ) ve kesme teli birlikte masti?e do?ru bast?r?lmal?d?r. Tel geçirici ç?kar?l?rken,...

Referans: DST-53

Kavisli tel geçirici

Kavisli tel geçirici:Kavisli tel geçirici, cam ve gövde aras?ndaki bo?luk çok küçük oldu?u zaman bile kesme telinin d??a aç?lmas?n? sa?lar.kesme telinin d??a aç?lmas?n? sa?lar.özellikle gelenekseltel geçiricilerinin kullan?lmas?n?n zor oldu?u yan ve arka camlarda kolayl?k sa?lar.Kavisli tel geçirici, yap??t?r?c?ya içten d??a veya d??tan içe do?ru...

Referans: DST-58

copy of Kavisli tel geçirici

Kavisli tel geçirici:Kavisli tel geçirici, cam ve gövde aras?ndaki bo?luk çok küçük oldu?u zaman bile kesme telinin d??a aç?lmas?n? sa?lar.kesme telinin d??a aç?lmas?n? sa?lar.özellikle gelenekseltel geçiricilerinin kullan?lmas?n?n zor oldu?u yan ve arka camlarda kolayl?k sa?lar.Kavisli tel geçirici, yap??t?r?c?ya içten d??a veya d??tan içe do?ru...

Referans: DST-61

copy of Kavisli tel geçirici

Kavisli tel geçirici:Kavisli tel geçirici, cam ve gövde aras?ndaki bo?luk çok küçük oldu?u zaman bile kesme telinin d??a aç?lmas?n? sa?lar.kesme telinin d??a aç?lmas?n? sa?lar.özellikle gelenekseltel geçiricilerinin kullan?lmas?n?n zor oldu?u yan ve arka camlarda kolayl?k sa?lar.Kavisli tel geçirici, yap??t?r?c?ya içten d??a veya d??tan içe do?ru...