• Banner

Couteaux à froid
Couteaux à froid

Couteaux à froid

26 ürün var.

Toplam 26 üründen 1-26 arası gösteriliyor
Aktif filtreler

Referans: ZDK-395

Cold knife with neoprene cover

Neopren kaplamal? so?uk b?çak REPAREGLASS Boya hasar?n? önlemek ve el becerisini art?rmak için. Bu b?çak cam montaj? için en yararl? araçlardan biridir. Dünya çap?nda 30 y?ld?r kullan?lmakta olup, bu süre içinde çok az de?i?mi?tir.Dikkata al?nmas? gereken bir evrim var ise?: boya i?lerinin daha karma??k hale gelmesidir. Genel olarak, boya birçok kat...

Referans: ZDK-500

Cold knife

H?zl? ç?karma. Saniyeler içinde b?çak de?i?imi, eski biça?? ç?karmak için, sadece b?çak dibinde butonuna bas?n. Butonu bas?l? tutun ve yeni b?ça?? tak?n. Haz?r! Bu b?çak tüm so?uk b?çaklar ile kullan?labilir. Kaz?ma b?ça?? ile, bu alet bir kaz?y?c? olarak kullan?labilir. 200 x 90 x 36 mm - 330 g

Referans: 3007-K

tk UltraWiz® cold knife

Tamamen ayarlanabilir so?uk b?çak. Bugün piyasada mevcut tek ürün. B?ça?? serbest b?rakmak için kolu çekin, b?ça?? bloke etmek için kolu a?a?? bast?r?n (herhangi bir yükseklikte). B?ça?? de?i?tirmek için, art?k vidal? somunun gev?etmenize gerek ve zaman harcaman?za gerek yok. Bu yeni çok kullan??l? b?çakla, gerçekten zamandan tasarruf edersiniz.

Referans: 3008-K

tk UltraWiz® cold knife

3007-K'ya k?yasla daha yumu?ak, daha incedir. Kolun üzerindeki kavrama, standart bir so?uk b?ça?a daha yak?nd?r. ?imdi 3007-K ile 3008-K aras?nda seçim yapabilirsiniz.(Küçük elleri olan ki?iler için önerilir.)

Referans: Z30

Special cold knife blade 30 mm

Bu b?çak serisi, daha önce kullanmad???n?z bir b?ça?? kullanman?za olanak tan?r ! 60 mm uzunlu?undaki bu b?çak, cam kenar?ndan uzakta ve normal bir so?uk b?ça??n?n asla eri?emeyece?i zor eri?ilebilir yap??t?r?c?lar? kesmeyi amaçlamaktad?r Üstelik tüm alt cam kenarlar?, kaput, kö?e, bu b?çak için mükemmel bir uygulama alan?d?r.30 mm'lik...

Referans: Z60

Special cold knife blade 60 mm

Bu b?çak serisi, daha önce kullanmad???n?z bir b?ça?? kullanman?za olanak tan?r ! 60 mm uzunlu?undaki bu b?çak, cam kenar?ndan uzakta ve normal bir so?uk b?ça??n?n asla eri?emeyece?i zor eri?ilebilir yap??t?r?c?lar? kesmeyi amaçlamaktad?r Üstelik tüm alt cam kenarlar?, kaput, kö?e, bu b?çak için mükemmel bir uygulama alan?d?r.30 mm'lik...

Referans: Z1022

Cold knife blade

Bu özel b?çak teker yuvas? taraf?nda bulunan ön cam kenar bölgesi masti?e ula??r. Özel ?ekli, tekerlek yuvas? bölgesini sökmeden so?uk b?çak ile cam?n ç?kar?lmas?n? sa?lar. Cam söküldükten sonra, tekerlek bölgesindeki i?lemlerinizi kalan malzemeler zarar vermeden yapabilirsinizl. - Ayr?ca Sat?n al?nabilir - 129 x 59 x 20 mm - 20 g 5 li kutu