• Banner

136 ürün var.

Toplam 136 üründen 1-100 arası gösteriliyor
Aktif filtreler

Referans: 04200101

Lastik plakal? Ayarlanabilir ön cam sehpa

Lastik plakal? Ayarlanabilir ön cam sehpas? REPAREGLASS- Farkl? uzunluk ve a??rl?kta tüm camlar? ta??yabilecek ?ekilde ayarlanabilir.- Lake çelik boru..- cam? s?k?ca tutmas? için, 4 büyük kauçuk plaka.- 115 cm x 182 cm x 88 cm- - 5.30 kg

Referans: 5026-400-20V-EU

POWERPUSH KABLOSUZ TABANCA Kartu? 310ml ve sosis için 400 ml

POWERPUSHKABLOSUZ TABANCA Kablosuz tabanca15 y?l? a?k?n süredir Amerika da kullan?lmaktad?r.  Tetik ilede?i?ken h?zr Variatorüzerinde de?i?ken h?z AVANTAJLARI : H?z gücünü tetik veya variator? ile de?i?tirebilme imkan?. Tetik b?rak?ld?ktan sonra h?zl? ve etkin ekstrüzyon. 2 uygulama 1 cihaz, 310 ml kartu? 400 ml. Yüksek viskozite yap??t?r?c? için...

Referans: 5026-600-20V-EU

POWERPUSH KABLOSUZ TABANCA 600ML

POWERPUSHKABLOSUZ TABANCA Kablosuz tabanca15 y?l? a?k?n süredir Amerika da kullan?lmaktad?r.  Tetik ilede?i?ken h?zr Variatorüzerinde de?i?ken h?z AVANTAJLARI : H?z gücünü tetik veya variator? ile de?i?tirebilme imkan?. Tetik b?rak?ld?ktan sonra h?zl? ve etkin ekstrüzyon. 2 uygulama 1 cihaz, 310 ml kartu? 400 ml. Yüksek viskozite yap??t?r?c? için...

Referans: 9005B

Göçük vantuzu

Göçük vantuzuGöçük vantuzu. Tüm yüzeylerde çok iyi kavrama (araç gövdesi, cam, davlumbaz).- Çap: 115mm- yük kapasitesi: 40kg- Ayr?ca sat?l?r

Referans: AKP-050L

PANASONIC TABANCA 7.2V

310 ml kartu? ve 400 ml sosis için. 2 Li-ion Pil - 2 Ah. ile sevkedilir.• Ekstrüzyon bas?nc? 2500 N• 15 dakika ?arj• Kartu?, sosis adaptörüile sevkedilir• ?effaf boru sayesinde tüp içinde kalan üretan?n miktar?n? kontrol etme imkan?.

Referans: CALE-EP2

Montaj jig seti

Montaj jig setiAraç üreticisi standartlar?na göre, ön cam ve çerçeve aras?ndaki mesafe tam olarak ayn? olmal?d?r. Cam yap??t?rd?ktansonra hareket etmemelidir. Jig seti, bu mesafelerin e?it olmas?n? sa?lar.Her jig 1 mm ölçülerindeki 10 disk, olmak üzere 1 cm. Teknisyen ön cam?n montaj? için «mm» baz?nda kesin bir kontrole sahip olacakt?r.Çamurluk, kaput,...

Referans: CALE-REG

Mastar ayar / do?rulama

Mastar ayar / do?rulamaÖn cam?n üst k?sm? ve motor kaputu aral?k ölçümü yap?lmas?n? sa?larve motor kaputu aral?k ölçümü yap?lmas?n? sa?lar.REF. CALE-REG

Referans: CHARIOT

Pratik cam tas?ima arabas?

PRAT?K CAM TA?IMA ARABASIBu araba, tek bir ki?i ile vantuz kullanmadan camlar? kolayl?kla ta??may? sa?lar.Takviyeli plastik fiberden yap?lm??t?r.REF : CHARIOT

Referans: CSG400

tk Compressed aircaulking gun with piston rod 400 and 600 ml saussages

Hava bas?nçl? doldurma tabancas?, piston kolu ile, 400 ve 600ml sosis. Bu hava bas?nçl? doldurma tabancas?bir piston kolu ile çal???r. Alüminyum silindir temizlemek için ya da sosisi de?i?tirmek için kolayca sökülebilir. Yüksek kaliteli valf ile enjeksiyon bas?nc? güçlüdür. Enjeksiyon h?z? hava regülatörü kullanarak ayarlanabilir. Boyutlar?na ra?men bu...

Referans: ECHAFAUDAGE-2M50

tk MOBILE SCAFFOLDING 2M50

MOBILE SCAFFOLDINGIN ALUMINUM - LESS LONGSize of the platform of 2.50MAttention: Overall width: 2.67M with Ergots

Referans: FRE-080-P

tk Moulding hold down tool

Kal?p bas?l? tutma aletikal?plar üzerinde kö?eleri s?k s?k yükselecek ve çirkin bir bo?luk b?rakacakt?r. Bantlama bazen daha çok kötü sonuçlar do?urabilir ve hatta boyay? kald?rabilir. Bu kal?p bas?l? tutma aleti bir vakum cup ile fincan tak?l?r. Ayarlanabilir somun s?k?larak her iki tarafa bas?nç uygulan?r ve böylece her iki tarafa a?a?? yönde, vakum...

Referans: HDS-480NEW

tk Adjustable windshield trestle

Ayarlanabilir ön cam sehpaREPAREGLASS- Farkl? uzunluk ve a??rl?kta tüm camlar? ta??yabilecek ?ekilde ayarlanabilir.- Çok dayan?kl? versiyon, 250kg a kadar yük kapasitesi.-Elektrolitik çelikten yap?lm??t?r, çap:30 mm.- Sehpa taban?nda Dayan?kl? köpük.- 105 cm x 95 cm x 110 cm6.700 kg

Referans: JPU10

Yumu?ak üniversal fitil• 10 mm x 22,8 m

Yumu?ak üniversal fitil Güçlü yap??ma. Çok esnek kauçuk.Astar?n kolayca ç?kar?lmas?. REF-JPU10• 10 mm x 22,8 m ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ..Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JPU5

Yumu?ak üniversal fitil • 5 mm x 22,8 m

Yumu?ak üniversal fitil Güçlü yap??ma. Çok esnek kauçuk.Astar?n kolayca ç?kar?lmas? REF-JPU5• 5 mm x 22,8 m ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ..Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JPU7

Yumu?ak üniversal fitil • 7 mm x 22,8 m

Yumu?ak üniversal fitil Güçlü yap??ma. Çok esnek kauçuk.Astar?n kolayca ç?kar?lmas? REF-JPU7• 7 mm x 22,8 m ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ..Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JPU7M

Yumu?ak üniversal fitil• 7 mm x 22,8 m

Yumu?ak üniversal fitil Güçlü yap??ma. Çok esnek kauçuk.Astar?n kolayca ç?kar?lmas? REF-JPU7M• 7 mm x 22,8 m ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ..Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JPU8

Yumu?ak üniversal fitil • 8 mm x 22,8 m

Yumu?ak üniversal fitil Güçlü yap??ma. Çok esnek kauçuk.Astar?n kolayca ç?kar?lmas? REF-JPU8• 8 mm x 22,8 m ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ..Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JPU9

Yumu?ak üniversal fitil • 9.5 mm x 22,8 m

Yumu?ak üniversal fitil Güçlü yap??ma. Çok esnek kauçuk.Astar?n kolayca ç?kar?lmas? REF-JPU9• 9.5 mm x 22,8 m ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ..Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JU100

Universal fitil • 7 mm x 22,8 m

Üniversal fitilMükemmel uyum ve yap??ma. Dü?ük s?cakl?klarda bile esnektir. Butil yap??t?r?c?l?- Çatlamaz, zay?flamaz, formu bozulman REF-JU100• 7 mm x 22,8 mFor T4 ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ.Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir. Arac uygulama listesi

Referans: JU101

Üniversal fitil • 9.5 mm x 22,8 m

Üniversal fitilMükemmel uyum ve yap??ma. Dü?ük s?cakl?klarda bile esnektir. Butil yap??t?r?c?l?- Çatlamaz, zay?flamaz, formu bozulmaz REF-JU101• 9.5 mm x 22,8 mFor T4 ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ.Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir. Araç uygulama listesi

Referans: JU105

Üniversal fitil • 16 mm x 22,8 m

Üniversal fitilMükemmel uyum ve yap??ma. Dü?ük s?cakl?klarda bile esnektir. Butil yap??t?r?c?l?- Çatlamaz, zay?flamaz, formu bozulmaz REF-JU105• 16 mm x 22,8 mFor T4 ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ.Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir. Araç uygulama listesi

Referans: JU107

Üniversal fitil 19 mm x 22,8 m

Üniversal fitilMükemmel uyum ve yap??ma. Dü?ük s?cakl?klarda bile esnektir. Butil yap??t?r?c?l?- Çatlamaz, zay?flamaz, formu bozulmaz REF-JU107- 19 mm x 22,8 mFor T4 ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ.Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JU108

Üniversal fitil • 25 mm x 22,8 m

Üniversal fitilMükemmel uyum ve yap??ma. Dü?ük s?cakl?klarda bile esnektir. Butil yap??t?r?c?l?- Çatlamaz, zay?flamaz, formu bozulmaz REF-JU108• 25 mm x 22,8 mFor T4 ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?NLÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ.Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: JU109

Üniversal fitil • 31 mm x 22,8 m

Üniversal fitilMükemmel uyum ve yap??ma. Dü?ük s?cakl?klarda bile esnektir. Butil yap??t?r?c?l?- Çatlamaz, zay?flamaz, formu bozulmaz REF-JU109• 31 mm x 22,8 mFor T4 ÜNIVERSAL F?T?L ÜRÜNLER?M?Z? KE?FETMEK ?Ç?N .LÜTFEN ÖRNEKLER? SORUNUZ.Kapsad??? otomobilleri gösteren ayr?nt?l? bir liste ile birlikte verilir Araç uygulama listesi

Referans: NSE-MUR6

Duvar cam raf? 6 bölmeli

REF. NSE-MUR6Duvar cam raf? 6 bölmeliL: 680 mm x H: 560 mm2 cm tüpler aras?A??rl?k : 9,8 KgTa??ma kapasitesi : 96 KgBoyutlar L: 680 mm x H: 560 mm2 cm tüpler aras?Vida setsiz sevkedilir

Referans: OPB

Windshield stand

Cam stand? 4 eklemli lastik tablal? cam stand?yap??ma camlar?n haz?rlanmas? ve yerle?tirilmesi için. Mengene üzerinde kullan?ld??? gibi, çok pratik veta??mak için hiçbir çaba gerekmemektedir.

Referans: PSH-120-VERIBOR

Veribor vantuz çifti Ø 120 mm

VERIBOR VANTUZ Ç?FT.REF. PSH-120-VERIBOR• Ø 120 mm : Yük kapasitesi : 80 kgVERIBOR VANTUZREF. PSL-150-1VERIBOR• Ø 150 mm : Yük kapasitesi : 80 kgAyr?ca sat?l?r

Referans: PSL-150-1

Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)

Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)Daha kolay ve daha güvenli kelepçe kolu teknolojisi ile tak?l?r.Çan ?eklindeki kauçuk yast?klar daha kola basmadan önce cam yüzeye yap???r.Aradan bir kay?? geçirmek mümkündür. Her kald?rac?n yük kapasitesi 80 kg'd?r.

Referans: PSL-150-1VERIBOR

Veribor vantuz Ø 150 mm

VERIBOR VANTUZ Ç?FT.REF-PSL-150-1VERIBOR• Ø 150 mm : Yük kapasitesi : 80 kgAyr?ca sat?l?r VERIBOR VANTUZ Ç?FT.REF-PSH-120-VERIBOR• Ø 120 mm : Yük kapasitesi : 80 kg

Referans: PWR-2017

18V Lityum Milwaukee kablosuz tabanca

18V Lithium Milwaukee cordless guns -Ejeksiyon bas?nc? : 4500Nm -+ 20 % H?z - 54/5000 Eski sürümle kar??la?t?r?ld???nda% 40'a kadar performans art??? -Yüksek viskoziteli Yap??t?r?c? için mükemmel -Red-Lithium Ion teknoloji Réf: PWR-2017: Tabanca, 310ml kartu?lar ve 400ml sosis

Referans: PWR-2019

MILWAUKEE Gun for saussages 400 ml + 600 ml and cartridges 310 ml

18V Lithium Milwaukee kablosuz tabanca -Ejeksiyon bas?nc? : 4500Nm -+ 20 % H?z -Eski sürümle kar??la?t?r?ld???nda% 40'a kadar performans art??? -Yüksek viskoziteli Yap??t?r?c? için mükemmel -Red-Lithium Ion teknoloj. Réf: PWR-2019: Tabanca 400ml + 600ml Sosisler ve 310m kartu?lar için

Referans: 5510-3-002

POWERPUSH için rot

Kartu? için rot 310ml REF-5023-3-130 Rod sosis için 400ml REF-5510-3-002 Rod sosis için 600ml REF-5023-3-190

Referans: RL-170

Sap çap? 70 mm olan vantuz

Sap çap? 70 mm olan vantuzDayan?kl? kaliteli vantuz.Cam, mermer, seramik üzerine uyarlanabilir.Kelebek cam sökme ve takmas? için idealdir.Yük kapasitesi : 12 kgREF. RL-170Ayr?ca sat?l?r

Referans: RT-500

Wheel step ladder

Tekerlek basama?? merdiveni Yük kapasitesi: 225 kgs Yüksek araçlarda çal??may? kolayla?t?r?r Ön tekerle?in üzerine koyun Ön taraftan aç?n(?ek.) Hemen hemen tüm sedan araçlar, minibüsler, SUV'lar ve Tekerlek çap? en az 600 mm olan tüm arazi araçlar? Not: Bu tekerlek basama?? merdiveni VWSharan / Ford Galaxy / Seat Alhambra, için Süspansiyon yap?s?...

Referans: RT-550

Step ladder

Basamak merdivenAç?lma ölçüsü:  126 x 38 x 50 mmKapama ölçüsü: 95 x 30 x 33.5 mmDüz ebat: 95 x 30 mmYükleme kapasitesi: 150 KgNet a??rl?k:7.2 kgBrüt a??rl???: 8 kg

Referans: RTD-499

Mandal ask? mekanizmas? uzunluk: 5m

Mandal ask? mekanizmas?Mandal ask? mekanizmas? camc?lar taraf?ndan güvenli i? için kullan?l?r.Dikey konumda vantuzlar ile camlar? yap??t?r?c? ile kuruma sürecinde yerle?tirirken kullan?l?r.Ask?lar basitçe vakum kaplar?n?n kollar?ndan geçirilir ve s?k??t?r?l?r.- 165 x 165 x 10 mm - 710 g

Referans: STA668

Sehpalarr için koruma

SEHPALAR ?Ç?N KORUMASehpa köpü?ünün de?i?tirilmesini hiç kimse dü?ünmedi?5 cm geni?li?inde, yeni neopren kuma? c?rt c?rt bantlar?m?z? sunuyoruzNo need to remove the old covers, just wrap andsecure with the Velcro.REF. STA-668ayr?ca sat?l?r ( 1 ?erit)Stand dahil de?il . 2 x STA-668 sipari? et, bir stand kurtar.Stand dahil de?il.

Referans: V54

VBSA KABLOSUZ KARTU? VE SOS?S TABANCASI 14.4 V.

VBSA KABLOSUZ KARTU? VE SOS?S TABANCASI 14.4 V. 310 ml kartu? ve 400 ml sosis uygulamas?. Li-ion batarya ile sevkedilir. Kutusu ile sevkedilir.REF-V54- A??rl?: 2.75kg (batarya dahil)- ?arj süresi: 1 saat otomatik kapanma.- Piston sona ula?t???nda kapanma .- H?z kontrol fonksiyonu- Patentli s?zd?rmaz mekanizma- Patentli h?zl? piston serbest b?rakma...

Referans: VP-205

Vantuz Ø 205 mm

Vantuz Ø 205 mm (plastik kutuda)Çan ?eklinde tutucu dudakl? lastik tabla. Kuvvetli bombeli cam yüzeylerde de optimum tutu? sa?lar. Entegre vakum pompas? ile sabitlemek için, Pompa pistonundaki K?rm?z? güvenlik halkas? vakum optik izlenmesini sa?lar Yük kapasitesi 260 kgMünferiden sat?l?r Kutuda sat?l?r

Referans: VP-230

Vantuz Ø 230 mm

Vantuz Ø 230 mm(plastik kutuda) çan ?eklinde tutucu dudakl? lastik tabla. Kuvvetli bombeli cam yüzeylerde de optimum tutu? sa?larEntegre vakum pompas? ile sabitlemek için.Pompa pistonundaki K?rm?z? güvenlik halkas? vakum optik izlenmesini sa?lar. yük kapasitesi 120 kgPlastik kutuda sevkedilir.

Referans: VP-230SPECIALE

Vantuz Ø 230 mm

Vantuz Ø 230 mm (plastik çantada)Çan ?eklinde tutucu dudakl? lastik tabla. Kuvvetli bombeli cam yüzeylerde de optimum tutu? sa?lar. Entegre vakum pompas? ile sabitlemek için.Pompa pistonundaki K?rm?z? güvenlik halkas? vakum optik izlenmesini sa?lar. Yük kapasitesi 350 kg REF-VP-230SPECIALE•Münferiden sat?l?r• Yük kapasitesi 350 kg civar?Ø 230 mmKutuda...

Referans: VSP-290

Window holders forside windows)

Pencere tutacaklar? (yan camlar)Çal???rken kap? cam?n? tutar. Kabloyu kap? çerçevesinin üzerinden geçirin ve emme kupalar?n? cam?n her iki yan?na tak?n.- 177 x 200 x 76 mm - 70 g