• Banner

Corde À Piano Carree
  • Corde À Piano Carree
  • Avec Une Section 07 X 07 Mm En 44M France pas cher

Yeni kare kesme tel, Boyut 0.7 x 0.7mm 44 Mt

XKD-44
Lütfen oturum aç fiyatlar? görüntülemek için hesab?n?za
Miktar

 

Güvenli ödeme

 

ÜCRETS?Z KARGO150,00 € vergi hariç (Metropolitan France)

 

Sertifikal? organizasyon

Accessoires indispensables

tk Universal plier 250 mm
tk Universal plier 250 mm
€0,00
tk Chain nose plier with cutter 200 mm
tk Chain nose plier with cutter 200 mm
€0,00
Özel kaz?y?c?
Özel kaz?y?c?
€0,00
Servante spécifique d'atelier vitrage nue
Servante spécifique d'atelier vitrage nue
€0,00
tk Microfiber
tk Microfiber
€0,00
tk K39 riveting plier
tk K39 riveting plier
€0,00
tk Scraper blades
tk Scraper blades
€0,00
Cold knife
Cold knife
€0,00
Cold knife blade 19 mm
Cold knife blade 19 mm
€0,00
Cold knife blade 25 mm
Cold knife blade 25 mm
€0,00
Cold knife blade 38 mm
Cold knife blade 38 mm
€0,00
Cold knife blade
Cold knife blade
€0,00
Wire gripping handles corkscrew shape)
Wire gripping handles corkscrew shape)
€0,00
tk Wire guide
tk Wire guide
€0,00
tk Ball tipped hook with short shaft
tk Ball tipped hook with short shaft
€0,00
tk Ball tipped hook with long shaft
tk Ball tipped hook with long shaft
€0,00
Klips sökme aleti
Klips sökme aleti
€0,00
Glass scraper with 1 RK 100A blade
Glass scraper with 1 RK 100A blade
€0,00
Rubber hammer
Rubber hammer
€0,00
Olfa® b?çak
Olfa® b?çak
€0,00
Uzun Olfa® b?çak, k?rma b?çakl?
Uzun Olfa® b?çak, k?rma b?çakl?
€0,00
Installation stick
Installation stick
€0,00
Wiper puller for bolted on wipers
Wiper puller for bolted on wipers
€0,00
Safety glasses
Safety glasses
€0,00
Üretan tüp açaca??
Üretan tüp açaca??
€0,00
Universal sharpening stone with handle
Universal sharpening stone with handle
€0,00
Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)
Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)
€0,00
tk Butyl sealant for rubber gaskets
tk Butyl sealant for rubber gaskets
€0,00
Window holders forside windows)
Window holders forside windows)
€0,00
Kare kesme teli
Kare kesme teli
€0,00
Örgülü tel, makarada
Örgülü tel, makarada
€0,00
tk T handles wire threader
tk T handles wire threader
€0,00
Kaplama ç?karma aleti
Kaplama ç?karma aleti
€0,00
tk Kevlar gloves
tk Kevlar gloves
€0,00
Adhesives pads for rainsensors KPL 197 For BM Classe EMercedes since 2002 2003
Adhesives pads for rainsensors KPL 197 For BM Classe EMercedes since 2002 2003
€0,00
Adhesives pads for rainsensors KPL 193 For BMW from september 2003
Adhesives pads for rainsensors KPL 193 For BMW from september 2003
€0,00
Adhesives pads for rainsensors KPR 196 For Chrysler DeawooKiaHondaHyundai Nissan
Adhesives pads for rainsensors KPR 196 For Chrysler DeawooKiaHondaHyundai Nissan
€0,00
Adhesives pads for rainsensor KPL 192 For Renault MéganeNissan Micra
Adhesives pads for rainsensor KPL 192 For Renault MéganeNissan Micra
€0,00
Adhesives pads for rainsensors KPR 194 For Volkswagen group since 1998 thickness 1mm)
Adhesives pads for rainsensors KPR 194 For Volkswagen group since 1998 thickness 1mm)
€0,00
Adhesives pads for rainsensors KPR 195 For Volkswagen group thickness 1 5mm)
Adhesives pads for rainsensors KPR 195 For Volkswagen group thickness 1 5mm)
€0,00
Adhesives pads for rainsensors KPR 191 For DB classe APeugeotCïtroen
Adhesives pads for rainsensors KPR 191 For DB classe APeugeotCïtroen
€0,00
Adhesives pads for rainsensors KPL 190 For Audi A4A6A8Q7Opel Zafira et Corsa
Adhesives pads for rainsensors KPL 190 For Audi A4A6A8Q7Opel Zafira et Corsa
€0,00
Rain / light sensor repair gel
Rain / light sensor repair gel
€0,00
tk ACTIVATOR TO EASE THE APPLICATION OF ADHESIVE PADS
tk ACTIVATOR TO EASE THE APPLICATION OF ADHESIVE PADS
€0,00
Ya?mur / f???k sensörü, yap??kan ped yenileme enjektörü
Ya?mur / f???k sensörü, yap??kan ped yenileme enjektörü
€0,00
Kar??t?rma Ucu
Kar??t?rma Ucu
€0,00
RAIN SENSOR REPAIR MOULDS SILICONES) 57mm x 40mm
RAIN SENSOR REPAIR MOULDS SILICONES) 57mm x 40mm
€0,00
Measure tape
Measure tape
€0,00
tk chain nose plier with cutter
tk chain nose plier with cutter
€0,00
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? KPL 192C BMW, RENAULT
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? KPL 192C BMW, RENAULT
€0,00
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? RÉF. KPL 154 TOYOTA
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? RÉF. KPL 154 TOYOTA
€0,00
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? RÉF. KPL 166 SEAT, VW
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? RÉF. KPL 166 SEAT, VW
€0,00
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? RÉF. KPL 189B CHRYSLER, JEEP
I??k sensör onar?m pedleri, yap??kanl? RÉF. KPL 189B CHRYSLER, JEEP
€0,00
Aç?klama

Bu yeni kare kesme telinin teknik özellikleri:

-    Size : 0.7 mm x 0.7 mm
( eski versiyon 0.6 mm x 0.6 mm)
-    Çekme direnci eski nesillere k?yasla% 36 daha yüksektir
-    makarada 22 m
( Miktarlara ba?l? olarak, 44 m. mümkündür)

Ürün Detaylar?
XKD-44

Veri Sayfas?

?artland?rma
1 pièce
Bunu da be?enebilirsin

Referans: ZDK-500

Cold knife

H?zl? ç?karma. Saniyeler içinde b?çak de?i?imi, eski biça?? ç?karmak için, sadece b?çak dibinde butonuna bas?n. Butonu bas?l? tutun ve yeni b?ça?? tak?n. Haz?r! Bu b?çak tüm so?uk b?çaklar ile kullan?labilir. Kaz?ma b?ça?? ile, bu alet bir kaz?y?c? olarak kullan?labilir. 200 x 90 x 36 mm - 330 g

Referans: Z1022

Cold knife blade

Bu özel b?çak teker yuvas? taraf?nda bulunan ön cam kenar bölgesi masti?e ula??r. Özel ?ekli, tekerlek yuvas? bölgesini sökmeden so?uk b?çak ile cam?n ç?kar?lmas?n? sa?lar. Cam söküldükten sonra, tekerlek bölgesindeki i?lemlerinizi kalan malzemeler zarar vermeden yapabilirsinizl. - Ayr?ca Sat?n al?nabilir - 129 x 59 x 20 mm - 20 g 5 li kutu

Referans: PAIG-200

Wire gripping handles corkscrew shape)

Tel kavrama kollar? Problemsiz ve h?zl? çal??mak için ideal çözüm. Kama ?aft üzerindeki delikten teli geçirin (?ekil A), ?aft?n ist k?sm?ndaki delikten çevirin (?ekil B) ve tekrar geni? plastik tutama??m içine getirin. ?aft? tekrar tutama??n içine do?ru bast?rarak, telin yuvas?nda s?k??t?r?lmas?n? sa?lay?n (?ekil C). Tel k?saltmak için, ?afta alt...

Referans: AIG-300

tk Wire guide

Tel klavuzunun uzun, dar ?aft? telin pozisyonunun kontrol edilmesini sa?lar, böylece ön panel ve iç kaplamalar?n zarar görmesini önler. Yüksek e?imli ön cam ve ula??lmas? zor alt bölümü olan araçlarda önerilir. Tabii ki tel k?lavuzu d??ar?dan da kullan?labilir. - 350 x 38 x 38 mm - 220 g

Referans: CGE-148

Klips sökme aleti

Klips sökme aleti Bu alet kap? dö?emelerindeki klipsleri sökmek için kullan?l?r. Klipsin ba?l??? alt?na kolayca girer. Daha sonra klips yukar? çekilerek ç?kar?labilir. - 235 x 35 x 30 mm - 165 g

Referans: SGR-380

Glass scraper with 1 RK 100A blade

Cam kaz?y?c?Ço?unlukla montaj sonras? cam yüzeyinde bulunan kal?nt?lar? temizlemek için kullan?l?r. Ayr?ca etiketleri ç?karmak için de kullan?l?r. Sadece yeni bir eski b?ça?? yeni b?çakla de?i?tirin, bileme gerekmemektedir.- 170 x 40 x 17 mm- 90 g

Referans: L2

Olfa® b?çak

Olfa®b?çak Bu b?çak yüksek mukavemetli plastikten yap?lm??t?r, paslanmak çelikten b?çak yuvas? ve kilitleme butonu vard?r, böylece b?ça?? istedi?iniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. B?ça??n arka taraf?ndaki kauçuk kavrama, elinizle rahatça tutman?z? sa?lar ve kaymas?n? önler. - 146 x 40 x 20 mm - 110 g

Referans: XL2

Uzun Olfa® b?çak, k?rma b?çakl?

Olfa® b?çak K?rma b?çaklar özellikle son y?llarda bizim alan?m?zda ba?ar?yla kullan?lmaktad?r. Bu b?çak ile, masti?i bir çok araçta panelin derinliklerine kadar kesebilirsiniz. Bu b?çak OLF20 ni bir ekstra uzun versiyonudur, camc?lar için özellikle uygundur. - 280 x 40 x 20 mm - 125 g

Referans: ZAW-010

Wiper puller for bolted on wipers

Silecek çektirme, c?vatal? silecekler için Çünkü silecek kollar? daha geni? hale gelmi? olup kaymay? önleyecek ?ekilde bas?nçl? tak?lmaktad?rlar. Bir somun ile kol yerinden ç?kmayacak ?ekilde s?k??t?r?lm??t?r. ?imdiye kadar,silecek kollar?n? k?rmadan veya bir zarar vermeden sökmek neredeyse imkans?zd?. Art?k bu alet ile böyle bir probleminiz yok. Basitçe...

Referans: PSL-150-1

Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)

Çiftli Vantuz deluxe (Ø 150 mm)Daha kolay ve daha güvenli kelepçe kolu teknolojisi ile tak?l?r.Çan ?eklindeki kauçuk yast?klar daha kola basmadan önce cam yüzeye yap???r.Aradan bir kay?? geçirmek mümkündür. Her kald?rac?n yük kapasitesi 80 kg'd?r.

Referans: VSP-290

Window holders forside windows)

Pencere tutacaklar? (yan camlar)Çal???rken kap? cam?n? tutar. Kabloyu kap? çerçevesinin üzerinden geçirin ve emme kupalar?n? cam?n her iki yan?na tak?n.- 177 x 200 x 76 mm - 70 g

Referans: VKD-22

Marka: REPAREGLASS

Kare kesme teli

Kare kesme teli REPAREGLASS ?a??rt?c? ama gerçek!Kare tel kesme direnci yuvarlak telden çok daha yüksektir. Deneyin, göreceksiniz!Kare tel - 0,6 x 0,6 mm,- uzunluk: 22m, plastik makarada.- 100 x 22 mm - 110 g

Referans: SD-22

Örgülü tel, makarada

Örgülü tel, makaradal REPAREGLASS - Ø 0.80 mm, - uzunluk: 22m, plasti makara.- 100 x 22mm- 105gÖrgülü tel Örgü tel bükme ile dayan?kl? 3 paslanmaz çelik telden yap?lm??t?r. Tel eloksall?d?r (oksid kaplama) (geleneksel ""alt?n"" renkli). Çap 0.80mm .

Referans: AIG-125

tk T handles wire threader

Sadece teli çentikli uca yerle?tirin ve alete içeriden di?ar?ya do?ru bast?rarak mastikten geçirin. Bu ?ekilde cam? ç?karabilrsiniz. Tel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir. - 120 x 26 x 10 mm - 20 g

Referans: LH-683

Kaplama ç?karma aleti

Kaplama sökme aleti Do?ru alet olmadan kaplamalar? sökmek ço?unlukla zordur. Bazen, ba?laqmak için do?ru yeri bulamazs?n?z. Kaplamalar cama do?ru s?k? oldu?u için düz tornavida uymaz. Düz tornaviday? alt?na girseniz bile, düzgün kald?ramazs?n?z ve kaplamalara zarar verirsiniz. Equalizers® kaplama sökme aleti bu sorunlar? çözer. Yeteri kadar ince oldu?u...

Referans: FSC-300SPECIAL

Marka: REPAREGLASS

Özel kaz?y?c?

REF. FSC-300SPECIALKAZIYICI (b?çaks?z)Eski üretanlar? kaz?mak için. Bu üniversal bir kaz?y?c?d?rFarkl? b?çak geni?liklerinde kabul edilebilir ( 13 mm – 16 mm – 20 mm)ce aç?l? b?çak

16 autres produits dans la même catégorie :

Reference: VKS-202

Kit de découpe pb avec corde à piano carrée.

Kit de découpe PB avec corde à piano carrée. REPAREGLASS Comprenant :- corde à piano carrée, 22 m, REF-VKS22 .- 1 paire de poignées tire-bouchons, REF-DGL200 .- 1 aiguille d'amorce, REF-DST125 .- 110 x 100 x 100 mm - 375 g

More

Reference: DST-61

AIGUILLES D'AMORCE COURBEES DST-61 - 61mm

Aiguilles d’amorce courbées:Elles permettent de passer la corde à piano même si l’espace entre la vitre et la baie est très petit.Ceci est particulièrement pratique pour les vitres latérales ou les lunettes arrières là où les aiguilles d’amorce traditionnelles sont souvent difficiles à utiliser.Elles peuvent être introduites dans le PU de l’intérieur vers...

More

Reference: SDK-202

Kit de découpe pb avec corde à piano torsadée.

Kit de découpe PB avec corde à piano torsadée. REPAREGLASSComprenant :- corde à piano torsadée, 22 m, REF-SD-22- 1 paire de poignées tire-bouchons, REF-PAIG-200- 1 aiguille d'amorce, REF-AIG-125 - 125 x 110 x 57 mm - 320 g

More

Reference: BOB-1.5-ROLL-OUT

Corde à piano ronde - ø 0,80 mm, 1500 ml

Corde à piano ronde 1500ml Le fil à couper est rond, ø 0,80mm. Avantage : elle n’accroche pas et n’endommage pas les joints pendant la découpe, elle se faufile également plus facilement quand l’espace est réduit entre la carrosserie et la vitre.Résistance à la traction: 679 Newtonø 0,80 mm, 1500 ml

More

Reference: LS1134

Aiguille d'amorce

REF-LS1134 - Aiguille d’amorce.Une idée innovante, brevetée, idéal pour les véhicules et lorsqu’on introduit l’aiguille d’amorce et qu’il n’y a pas assez d’espace pour voir le trou d’encrage. Adaptable également pour les cordes nylon. Fourni avec 5 tiges.

More

Reference: DSS-175

Jeu coupe -fil opérateur unique

Jeu coupe-fil opérateur unique REPAREGLASS L’appareil joue le rôle d’une seconde personne qui retire le fil à couper après chaque mouvement de coupe. Il tire le fil et coupe le cordon de collage, et le ressort retire le fil de sorte que vous pouvez procéder à une autre coupe. Il est fixé à l’aide de la ventouse intégrée sur le centre du pare-brise à...

More

Reference: DST-734

Aiguilles d'amorce avec trou pour cordes à piano

REF-DST-734Aiguilles d’amorce avec trou pour cordes à piano.Poussez le tube creux en acier inox dans le polyuréthane, insérez la corde à piano dans le tube, retirez l’aiguille d’amorce et menez la corde à piano à travers la colle, de sorte que vous puissiez la récupérer à l’extérieur. Positionnez l’aiguille d’amorce toujours avec la partie plate contre la...

More

Reference: DST-53

AIGUILLES D'AMORCE COURBEES DST-53 - 53mm

Aiguilles d’amorce courbées:Elles permettent de passer la corde à piano même si l’espace entre la vitre et la baie est très petit.Ceci est particulièrement pratique pour les vitres latérales ou les lunettes arrières là où les aiguilles d’amorce traditionnelles sont souvent difficiles à utiliser.Elles peuvent être introduites dans le PU de l’intérieur vers...

More

Reference: AIG-300

Levier de blocage pour fil

Levier de blocage pour filLa tige longue et mince du levier de blocage pour corde à piano permet de la positionner de façon à éviter toutes détériorations du tableau de bord, des enjoliveurs ou de la carrosserie. Recommandé surtout pour les voitures avec pare-brise très incliné, dont les endroits de collage inférieurs des vitres sont difficilement...

More

Reference: DST-58

AIGUILLES D'AMORCE COURBEES DST-58 - 58mm

Aiguilles d’amorce courbées:Elles permettent de passer la corde à piano même si l’espace entre la vitre et la baie est très petit.Ceci est particulièrement pratique pour les vitres latérales ou les lunettes arrières là où les aiguilles d’amorce traditionnelles sont souvent difficiles à utiliser.Elles peuvent être introduites dans le PU de l’intérieur vers...

More

Reference: AIG-125

Aiguille d'amorce

Aiguilles d’amorce.Poussez le tube creux en acier inox dans le polyuréthane, insérez la corde à piano dans le tube, retirez l’aiguille d’amorce et menez la corde à piano à travers la colle, de sorte que vous puissiez la récupérer à l’extérieur. Positionnez l’aiguille d’amorce toujours avec la partie plate contre la vitre de façon à ce que le tube creux ne...

More

Reference: AIG-730

Aiguille d'amorce

Aiguilles d’amorce.Poussez le tube creux en acier inox dans le polyuréthane, insérez la corde à piano dans le tube, retirez l’aiguille d’amorce et menez la corde à piano à travers la colle, de sorte que vous puissiez la récupérer à l’extérieur. Positionnez l’aiguille d’amorce toujours avec la partie plate contre la vitre de façon à ce que le tube creux ne...

More

Reference: PAIG-200

Paire de poignées de tirage en tire -bouchons.

Paire de poignées de tirage en tire-bouchonsLa solution idéale pour travailler rapidement et sans complications. Insérez le fil dans la tige en laiton conique (fig. A), enfilez-le par l’alésage au bout supérieur (fig. B) et rentrez dans la tige en laiton. Si vous pressez maintenant la tige conique dans la douille de la poignée, le fil métallique sera...

More

Reference: SD-21

Corde à piano torsadée neutre - ø 0,80 mm - 22.5ML

Corde à piano torsadée en bobine. REPAREGLASS Le fil à couper est torsadé selon nos indications exactes de trois fils métalliques ­résistants en acier inox. Le fil est anodisé en couleur or typique;Corde à piano torsadée nueREF-SD-21Fil acier torsadé22.5 ml

More